O nas
Oferta
Kontakt

Sprawdź nasze NOWOŚCI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Poprawa konkurencyjności i efektywności energetycznej ZPOW w Środzie Wlkp. poprzez remont połączony z termoizolacją komory mroźni wraz z zakupem regałów magazynowych oraz zakupem systemu odzysku ciepła i systemu zmiękczania wody” mająca na celu „Poprawę konkurencyjności i efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez remont połączony z modernizacją komory mroźni oraz zakup innych urządzeń/maszyn technologicznych”

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcia inwestycji w przetwarzania produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy

PROGRAM OPERACYJNY
Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego w Środzie Wlkp. Sp. z o.o.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 210.660,54 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:210.660,54 PLN

Beneficjent: Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego w Środzie Wlkp. Sp. z o.o

Misja firmy

ZPOW to Spółka założona przez rolników z ponad 30 letnim doświadczeniem. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę opartą na zasadach partnerskich zarówno z podmiotami krajowymi jak i zagranicznymi. Nie boimy się wyzwań. Naszym atutem jest zaplecze surowcowe oparte na pokoleniowej rolnej tradycji Wielkopolan.

czytaj więcej