About Us
Our offer
Contact

WHAT'S NEW?

 • Green peas and carrots
 • Minced spinach
 • Strawberries
 • Vegetables cut into strips
 • Diced carrots
 • A mixture of vegetables
 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Operacja pn. „Poprawa konkurencyjności i efektywności energetycznej ZPOW w Środzie Wlkp. poprzez remont połączony z termoizolacją komory mroźni wraz z zakupem regałów magazynowych oraz zakupem systemu odzysku ciepła i systemu zmiękczania wody” mająca na celu „Poprawę konkurencyjności i efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez remont połączony z modernizacją komory mroźni oraz zakup innych urządzeń/maszyn technologicznych”

  Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcia inwestycji w przetwarzania produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Our mission

Fruit And Vegetable Processing Plant is a company with almost thirty years of experience. It was established by farmers. We are open to the new cooperation based on a partnership with both domestic and foreign subjects . We are not afraid of the new challenges. The base of raw materials build on the long tradition of inhabitants of Greater Poland is our asset.

read more