Über uns
Das Angebot
Der Kontakt

NACHRICHTEN

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Poprawa konkurencyjności i efektywności energetycznej ZPOW w Środzie Wlkp. poprzez remont połączony z termoizolacją komory mroźni wraz z zakupem regałów magazynowych oraz zakupem systemu odzysku ciepła i systemu zmiękczania wody” mająca na celu „Poprawę konkurencyjności i efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez remont połączony z modernizacją komory mroźni oraz zakup innych urządzeń/maszyn technologicznych”

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcia inwestycji w przetwarzania produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Unsere Aufgaben

ZPOW ist die Partnerschaft, die die Landwirten mit 30 – jähriger Erfahrung gegründet haben. Wir hoffen auf jede Mitarbeit auf Grunde der Partnerschaft .

Lesen Sie mehr