О НАС
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КОНТАКТ

Проверь наши НОВШЕСТВА

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Poprawa konkurencyjności i efektywności energetycznej ZPOW w Środzie Wlkp. poprzez remont połączony z termoizolacją komory mroźni wraz z zakupem regałów magazynowych oraz zakupem systemu odzysku ciepła i systemu zmiękczania wody” mająca na celu „Poprawę konkurencyjności i efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez remont połączony z modernizacją komory mroźni oraz zakup innych urządzeń/maszyn technologicznych”

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcia inwestycji w przetwarzania produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Миссия фирмы

ZPOW Środa Wielkopolska - это производственный Комбинат, с более чем 30-ти летним опытом работы, созданный сельскохозяйственными работниками. Мы открыты на каждое сотрудничество, основанное на партнёрстве как с отечественными, так и заграничьными предприятиями. Мы не боимся новых задач. Нашим превосходством является сырьевая база, опирающаяся на многолетних поколенческих сельскохозяйственных традициях велькополян.

Читай больше