КОНТАКТ

Предприятие по фруктово-овощной переработке в Среде Великопольской
Sp. z o.o.

Kijewo 39
63-000 Środa Wlkp.

NIP: 786-15-50-272
REGON: 639750746

KRS: 0000064118
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 4 602 000 PLN - wpłacony w pełnej wysokości

Секрeтариат

tel.: +48 (61) 28 663 00
fax: +48 (61) 28 540 00
e-mail: sekretariat@zpow.com.pl

Отдел маркетинга и продажи

tel.: +48 (61) 28 663 23
tel.: +48 (61) 28 663 26
tel.: +48 (61) 28 580 69
fax: +48 (61) 28 528 09
e-mail: sprzedaz@zpow.com.pl

Отдел контрактации и закупок

tel.: +48 (61) 28 663 07
tel.: +48 (61) 28 663 19
e-mail: skup@zpow.com.pl

ЗАДАЙ ВОПРОС

Безопасность - пожалуйста, не заполняйте

КАК ДОЕХАТЬ?