Usługi laboratoryjne

  • oznaczanie poziomu azotanów i azotynów w warzywach, np. szpinak, marchew
    - testy firmy Merck
  • oznaczanie twardości grochu tenderometrycznie - tenderometr FMC
  • ocena organoleptyczna stopnia dojrzałości owoców i warzyw, np: porzeczki czarnej, kukurydzy
  • oznaczanie ekstraktu w owocach i warzywach, np: czarna porzeczka, kukurydza, pomidor - refraktometrem MY SOFT
  • ocena % zawartości części białej do seledynowej pora – ocena prawidłowości przycięcia
  • badania mikrobiologiczne żywności