Usługi magazynowe

  • składowanie mrożonek w chłodni
  • składowanie innych produktów w magazynach nie chłodzonych
  • wynajem powierzchni magazynowych